Dashboard / Anslagstavla

Garp har möjlighet till företags-/avdelnings-/personunik dashboard (anslagstavla) där nyckeltal
presenteras och där man får proaktiv hjälp med uppgifter som skall lösas.

Garp Dashboard

Dashboarden kan exempelvis innehålla:

För Säljare

Försäljningsstatistik, kommande aktiviteter, mail, bonus, reklamationer, nya order, eventuellt försenade utleveranser, nyckeltal m.m.

För Inköpare

Ej ordererkända order, planerade inleveranser, reklamationer. Nya inköpsförslag som ej är hanterade, försenade inköp som påverkar, nyckeltal, leverantörsutvärdering m.m.

För Produktion

Nya tillverkningsförslag, beläggning, flaskhalsar, avbrott, planerad produktion där det finns materialbrister, snittefterkalkyler, P-tal, beredningsförfrågningar, ritningsändringar från kund/leverantör, nyckeltal med mera.

För Ekonomi

Försenade betalningar, räntefakturering, likviditetsprognos, spärrade-/nya kunder för utvärdering, uppföljning, nyckeltal med mera.

För Lager

Planerade in-/utleveranser, transportplanering, lagerpåfyllnad.
Spärrade artiklar/kunder, leverantörsbedömning, materialplanering, planerade aktiviteter och förflyttningar, inventering med mera.

Dashboarden kan även agera anslagstavla för kommande besök, ledigheter, företagsinformation. Det är bara fantasin som sätter gränser.