Descartes Transport

Integration mellan Garp och programmet Transport Manager från Descartes. Transport Manager förenklar transport- och tullrelaterad administration genom att enkelt skapa och skriva ut dokument som behövs vid inrikeshandel, handel inom EU eller mot 3:e land. Från Garp slussas via en filkörning de grunddata som behövs, vilket betyder att dubbelregistrering av uppgifter undviks.

Läs mer om Descartes här