Webinar | Garp BI

Vi visar hur du snabbt och enkelt kan analysera ditt data med hjälp av Garp Business Intelligence. Garp BI är byggt med QlikView-teknologi och ger dig en enhetlig bild av verksamheten. Analysverktyget bygger på Garps transaktioner och kan visas både i diagram- och tabellform.

Under webinaret går vi igenom Garp BI både för försäljning och ekonomi.

Garp BI försäljning visar orderstock, faktureringsstatistik, försäljning över tid, lönsamhetsanalyser och du kan borra dig ner till transaktionsnivå.

Garp bi ekonomi innehåller balansrapport, resultatrapport, kundfordringar, leverantörsskuler samt jämförelse med föregående år. Du kan borra dig ner till verifikationsnivå. 

Anmäl dig här