Försäljning, order och CRM

Offert och orderhantering 

Stor vikt har lagts vid att göra offert– och orderhanteringen i Garp så snabb och smidig som möjligt. På ett och samma formulär skapas, genom att ange olika ordertyper, både kundorder, tillverkningsorder och offerter. Du har möjlighet att själv styra vilka inmatningsfält markören ska stanna på så att arbetet snabbas upp och blir effektivt. Tidigare registrerade order kan kopieras (och ev. prisuppdateras) för att rationalisera jobbet ytterligare.  Alla villkor som rör kunder och artiklar hämtas med automatik från respektive register men kan ändras unikt per order. En förädling sker av den information som inhämtas, så att ordern blir registrerad med hänsyn tagen till exempelvis kampanjpriser, paketartiklar, kundprislistor, frakt och andra kostnadsmodeller. På ordersedeln, som uppdateras i takt med registreringen, finns möjlighet att lägga till text kopplad till en orderrad. Här kan du också se om lagersaldot är tillräckligt för att kunna leverera ordern. Snabba besked kan ges till kunden då du inte behöver lämna orderformuläret för att göra leveranssimuleringar samt se prisinformation. Stöd finns också för prislistor med möjlighet till prisdifferentiering och för kunder och leverantörer. Rätt utnyttjad innebär att även företag med komplex prishantering kan erbjuda sina mest ovana medarbetare en helautomatiserad prishantering. Prislistor, offertpriser, kampanjpriser, avtal etc. kan hanteras på enskild kund/leverantör eller på gruppnivå. Alla priser kan anges med giltighetstid och i valfri valuta samt kopplas till rabatter. Genomgripande för applikationsområdet är det omfattande stödet för hantering av modeller och varianter i alla processflöden från orderregistrering i matris, prishantering, disponibelt lager, lagerhantering inköp och tillverkning.

Varianthantering 

Håll ordning på färg och form. Varianthanteringen i Garp innehåller en mängd smarta funktioner för hantering av artiklar som förekommer i flera varianter. Störst spridning har varianthantering bland textilföretag som hanterar plagg i olika storleks– och färgkombinationer. Det är intryck och önskemål från just företag i textilbranschen som gett lösningen sin nuvarande form. Idag körs Garps varianthantering av många företag. Förutom storlek och färg kan förstås även andra variationer hanteras, såsom längder, kvalitéer etc. Företag inom exempelvis skobranschen (storlekar & färger), möbelbranschen (längder, tyger & träslag), tillverkande industrier (dimensioner & legeringar) och bygghandelsbranschen (material & längder) har alla stor nytta och användning av varianthanteringen.

Artikelmatris ger överblick 
En variantartikel består av ett artikelnummer i tre delar. Första delen är modellnumret, därefter kommer variantnumret och sist storleksnumret.  Även modell- och variantdelarna av artikelnumret finns som egna artiklar, men utan saldon o.s.v. då de inte är fullständiga artiklar. Med hjälp av en matris skapas en översikt av en artikels samtliga varianter. När matrisen skapas utgår du från artikeln utan varianter. När du sedan definierat varianterna längs en vertikal och horisontell axel, skapar systemet automatiskt samtliga nya variantartiklar. Exempelvis kan du på den vertikala axeln registrera samtliga färgvarianter och på den horisontella samtliga storlekar. Om du då har fem färger i tio storlekar ger det med automatik 50 nya variantartiklar som presenteras överskådligt i en och samma matris. Denna matris finns sedan åtkomlig vid t ex orderregistrering, inköp och då du vill ha information om lagerstatus.

Uppdatering snabbt och enkelt 
Varje variantartikel hanteras unikt av systemet, vilket innebär att etiketter, försäljningsstatistik, inköpsförslag m m kan tas fram på variantnivå. När det gäller prisändring görs denna på modellnivå, förutsatt att det nya priset gäller samtliga varianter och storlekar. Naturligtvis kan priset även uppdateras på storleks- och variantnivå om så önskas.

Säljstöd och CRM 

Kundregistret kan kompletteras med ytterligare kundinformation avseende kontaktpersoner, ärendehantering och dokumenthantering. Kontaktpersonernas e-postadresser kan kopplas till externt e-postprogram för att snabba upp e-posthanteringen. Kalenderns utseende påminner om Microsoft Outlook, där bokningar/flyttningar kan göras direkt i kalendern. Säljstödet är synkroniserat från/till Outlook. Säljstödet innehåller också grunduppgifter – användar-ID, lösenord, sortiment – som krävs för att köra Garps E-handel (B2B). 

Kontakter
I Garp finns stöd för kundvård CRM (Customer Relationship Managment), men också för leverantörsvård, det vi kallar SRM (Supplier Relationship Managment). Genom detta får du stor hjälp i administrationen av dina kontaktpersoner på både kund- och leverantörssidan.

Säljstöd
De flesta uppgifter och aktiviteter som rör kunderna hittar du på kundformuläret. Informationen är samlad på ett och samma ställe, vilket bidrar till ett rationellt arbete. I och med säljstödet har du tillgång till ytterligare tre flikar för kontaktpersoner, ärenden och dokument.  Under ärenden finns även en kalenderfunktion som kan synkroniseras med t.ex. Outlook.  Du kan också länka alla typer av dokument till en kund.

Massutskick
Du kan från Garps säljstöd göra anpassade utskick till valda kunder antingen via e-post eller SMS. 

Abonnemangsfakturering

Funktionen möjliggör repetitiv fakturering av återkommande värden. Denna hantering möjliggör hyresfakturering, underhålls-/serviceavtal med mera.

Butikskassa

Garps modul för butikskassa - POS (Point Of Sale) innehåller kraftfulla funktioner för företag med försäljning i butik. Modulen är integrerad med övriga Garp-systemet och tack vare detta kan förutom ren kontantförsäljning även övriga försäljningsrutiner hanteras, exempelvis offerthantering och fakturakunder samt utskrifter av orderbekräftelser, plocksedlar och fakturor. Från kundregistret inhämtas villkor, priser etc med automatik. I samband med att ett kvitto skapas i butiken hamnar det som en order i orderregistret. Kvitton kan läggas upp i en egen nummerserie för att inte blandas med övriga order.

Kundklubb och presentkort
Då du från kassan har tillgång till kundregistret finns möjlighet att hantera kundklubbar och liknande lojalitetssystem, något som idag används allt oftare. Även presentkort och paketerbjudanden kan hanteras i Garps butikskassa.

Snabbhet – en stor styrka
Du kan själv i hög grad styra hur du vill att kassan ska fungera. Möjlighet finns att programmera tangentbordets funktionsknappar (F4 - F12) på valfritt sätt. Arbetet snabbas upp då du t ex genom att trycka <F9> direkt omvandlar ett kvitto till ett returkvitto. Även då rabatter ska registreras, antingen i procent eller belopp, används funktionsknapparna. Tanken har varit att göra kassahanteringen så självinstruerande som möjligt då butikspersonal på vissa håll arbetar deltid och tillfälligt.

Anslut utrustning
Med Garps rapportgenerator kan du ta fram och förse dina artiklar med streckkoder, som sedan med lämplig utrustning läses av i kassan. Även detta bidrar till att snabba upp arbetet och risken för felregist-reringar minskar.

Utseendet på butikens kvitton byggs också upp i rapportgeneratorn. Du kan exempelvis lägga in företagets logotyp samt valfria texter som ska komma ut på varje kvitto. Utskrift kan sedan göras på en speciell kvittoskrivare. Kassalåda respektive kunddisplay, där kunden ser varornas priser liksom summa att betala, är också enkla att ansluta.

Kortkontroll
Det är möjligt att ta betalt via kort genom tredjepartsfunktionalitet från Nets och Babs.

Paketartiklar

En paketartikel knyter ihop flera olika artiklar till ett paket. Paketet kan prissättas på olika sätt, t ex ett pris totalt på paketet eller pris per ingående artikel. När en paketartikel registreras på en orderrad läggs alla ingående artiklar ut på ordern som egna orderrader och reserveras för leverans. Därefter kan förändringar göras i dessa orderrader. Modulen kommer väl till pass vid exempelvis kampanjer.

Kundreklamation

I samarbete med användarföreningen har reklamationshanteringen arbetats fram. Detta är grunden där kund- och leverantörsreklamationer registreras och behandlas. Man får spårbarhet både på artikel, kund- och leverantörsnivå, kan skapa ersättningsorder och kompensationer. Är flerlager eller partihantering inkopplat har du stöd för spårning av batch/serienummer genom denna.

E-post och PDF

Möjlighet att direkt från systemet skicka affärsdokument på elektronisk väg. Alla rapporter och dokument som skapas i Garp kan omvandlas till PDF-format.

SMS

I Garp kan du skicka SMS och mail till kunder på olika sätt som t.ex. SMS-grupputskick, leveransavisering. Med avisering kan du ge besked till din kund om leveranser via e-post eller SMS. 

Försäljningsbudget

Med försäljningsbudet är det möjligt att budgetera på enskilda kunder och artiklar. Det ger ett sätt att förankra företagets totala försäljningsbudget på en mer detaljerad nivå. Med denna modul får du ett bra hjälpmedel för att registrera budget med eller utan antal, du anger årsantal/årsbelopp och får automatisk beräkning av försäljningsbelopp och varukostnad (för beräkning av budgeterat TB). Vid registrering fördelas budgeten automatiskt per månad. Fördelning per månad kan ske med hjälp av budgetmodeller som används i redovisningsmodulen. På så vis kan säsongsvariationer beaktas. I ett antal rapporter som medföljer denna lösning finns jämförelse av budget mot verklig försäljning, uppföljning av försäljningsbelopp, sålt antal samt lönsamhet (TB). Lönsamheten beräknas utifrån budgeterad varukostnad, ställd mot den varukostnad som fångas på varje enskild utleverans.

Artiklar 

Artikelformuläret har en nyckelposition i Garp. Här samlas all information som rör företagets varor och tjänster. Precis som övriga formulär består artikelformuläret av ett antal flikar som var och en behandlar sitt område. Du kan se uppgifter om alltifrån egenskaper (t ex om det är en artikel som tillverkas eller köps), priser, lagersaldo och beställningspunker till hur mycket du sålt av artikeln inom olika tidsintervaller. En stor fördel är att du direkt från formuläret kan länka till dokument framtagna i andra programvaror, exempelvis CAD-ritningar, ISO-dokument och produktblad. Med tanke på att du i Garp kan jobba med batch- och individnummer kan enskilda varor eller partier spåras och följas. Spårbarheten bakåt är överhuvudtaget stor då Garps historikrutiner är mycket omfattande.

Sortiment
Artiklar kan genom ett enkelt handgrepp läggas upp i sortiment, vilket är användbart för företag med omfattande varugruppsindelning och stora artikeldatabaser (t ex från FINFO och EIO). Även vid försäljning via Internet är denna funktion användbar, då kunderna lättare hittar eftersökt vara. 

Artikelsökning
I Garp finns stora valmöjligheter vid artikelsökning. Fritextsökning, begreppssökning, fältsökning och sortimentssökning är bara några av de alternativa vägar du kan gå.

 

Läs mer om våra tilläggslösningar

Med vår BI-lösning utvecklat i QlikView har ni ett verktyg som kan hjälpa er att analysera och utvärdera er verksamhet. Garp Business Intelligence är ett anpassningsbart analys- och beslutsstödsystem, byggt med QlikView-teknologi som kan visas i en browser, mobiltelefon eller surfplatta. Garp BI sammanställer automatiskt transaktionerna i Garp och presenterar dessa i tydliga grafer. Tid du har lagt på att sammanställa data kan istället användas till analys.

Garps e-plattform är direktintegrerad med affärssystemsdelen. Detta innebär att vi utnyttjar affärssystemets bakomliggande funktioner/logik och vidareutvecklar den efter dina specifika behov för att få en så effektiv e-handelslösning som möjligt. Till e-plattformen bygger vi på utifrån dina behov och önskemål med moduler för B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), B2S (Business to Sales). Med andra ord får du det bästa från två världar. En standardlösning för e-handel i grunden (e-plattform) som bygger på Garps standardfunktionalitet.

PISA är ett PDM-system med inriktning mot textil och konfektion. Kontinuerliga versionsuppdateringar gör att system alltid är up-to-date. Fullt integrerat med Garp, gör det enkelt för dig att hålla koll på dina kollektioner - från skiss till leverans. Att ha många kollektioner i luften samtidigt är heller ingen konst. Helintegrerade plaggskisser, materialstruktur per storlek och färg, måttlistor, texter och bilder till katalog eller säljmaterial. Med en bättre kontroll spar du tid och pengar.

Funktionen tillhandahåller en integration av Samports betalväxel mot Garp B2B/B2C och Garps kundreskontra. Med e-Business Payment ges möjlighet att betala med kredit- och kontokort vid transaktioner via B2B/B2C. För direktbetalning krävs förutom avtal med Samport även avtal med berörd affärsbank. e-Business Payment använder Samports hostade tjänst. 

EDI Order: Ta emot en EDI Order.
EDI Orderbekräftelse: Skicka EDI Orderbekräftelse.
EDI Prisinformation: Skicka EDI Prisinformation.
EDI Avisering: Skicka EDI Avisering/Följesedel.

Med avisering kan du ge besked till din kund om leveranser via e-post eller SMS. Vill du skicka med SMS behöver du avtal med en operatör t.ex. SMS Teknik. 

Läs mer om SMS Teknik här

Integrerar Garp med marknadsportalen www.btwentyfour.com EDI Faktura Sportretail.

Integration med Garp2Excel. Programmet Garp2Excel är ett tillägg till Excel (Addins) och möjliggör körning av valfri rapport/dokument från Garp direkt i Excel.  Enkelt skulle man kunna likna detta vid att manuellt köra en rapport till textfil och välja i Excel att öppna textfil och formatera och ta bort alla oönskade rader. Fast enklare.