Garp Användarförening

Garp användarförening (GAF) grundades 1999 och har idag ca 250 medlemsföretag. Garp användarförening vänder sig till användare av Garp och drivs oberoende av Jeeves Information Systems AB. Föreningen strävar efter att göra det möjligt för medlemmarna att utbyta erfarenheter, öka produktkunskap och påverka produktutvecklingen av affärssystemet Garp. Föreningens medlemmar har möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter som till exempel besök hos medlemsföretag och seminarier fokuserade på hur man bättre kan utnyttja Garp lösningen. Medlemmar har också direkt inflytande på Garp-produktens utveckling.

 

För mer information, besök GAF's Facebooksida
Kom i kontakt med GAF via e-post här