GarpMobile

CRM Light

Hantera dina kunder, se statistik, kontakter och ärenden.

Detta är en enkel variant av CRM för Garp. Du kan se information om dina kunder (varje användare kan ha sin egen kundlista), kontaktpersoner, ärenden, order och fakturor. Det finns möjlighet att se uppgifter från allabolag.se eller proff.no, hitta kunden via kartfunktion, se orderingången de senaste 24 månaderna m.m.

Info

Se kundens adressuppgifter och snabbstatistik. Här finns också möjlighet till att se kundens adress på karta, ringa kunden eller visa kunden i allabolag.se eller proff.no.

Kontaktpersoner

Se samtliga kontaktpersoner på kunden. Du kan lägga till nya kontakter, se detaljer och editera befintliga kontakter. Snabblänkar för att ringa, e-posta eller skicka meddelande till kontakt.

Ärende

Se, uppdatera och lägg till ärenden på kunden. Du kan också koppla ärendet till din kalender i telefonen/plattan för att få möjlighet till påminnelser, bjuda in deltagare m.m.

Order

Se de order som finns på kunden. Du kan välja att gå ner på detaljer för att se orderrader. Färger är precis som i Garp för att man enkelt skall se status på order. Filtrering på order kan göras per användare, samt det är möjligt att sortera på kolumnerna

Orderingång de senaste 24 månaderna

Du kan se orderingången på vald kund de senaste 24 månaderna i ett stapeldiagram. Just grafer och diagram är något vi kommer bygga på med i kommande versioner, vi bygger ut med detta eftersom.

Fakturor

Se de fakturor som finns på kunden. Här går det att välja vy, Alla, Betalda, Obetalda eller Förfallna.

CEO

Se statitstik för ditt företag samt resultat och balans rapporter m.m.

En modul för att titta på det egna företaget. Detta är en modul för beslutsfattare och de som har behov av nyckeltal och intern information. Denna modul är under uppbyggnad och grundtanken är följande:

  • Köra resultatrapporter men möjlighet att analysera poster
  • Köra balansrapport med möjlighet att kunna analysera poster
  • Se utvalda nyckeltal
  • Kunna koppla in vissa av Garp dashboard funktioner (återanvända de ni redan har skapat i Garp)

Produkter

Se dina produkter och statistik runt dessa.

Detta är en modul för att visa sina produkter och data runt detta. Funktioner som finns är:

  • Söka efter produkter. Man kan filtrera produkter per användare
  • Visa grunddata på produkterna
  • Se lagersaldon
  • Se order på produkten
  • Se beställningar på produkten

Klicka här för att se filmen om GarpMobile

Vill du veta mer om GarpMobile? Kontakta oss