Garp för sågverk, hyvleri och målning

Dagens utmaningar

Ökade krav på standardiserad data gentemot kunder och leverantörer gör att vi står inför ett generationsskifte i sågverk och hyvleribranschen. De som väljer affärssystem baserat på komplicerade speciallösningar väljs bort och försvinner sakta från marknaden.

Så löser du det med Garp

Med Garps lösning för sågverk, hyvleri och målning får du ett heltäckande affärssystem, med fullt stöd för standardflöden. Den för branschen kritiska pakethanteringen och längdmatris, har utvecklats baserat på standard för produktions- och tillverkningsbolag. Garp för sågverk, hyvleri och målning har även integrationer till Nolyx och Klar och stöjder WoodX.

Garp som helhetslösning

Garp är utvecklat med fullt MPS- stöd för att styra material och produktion. Utöver det levereras Garp med stöd för ekonomi, order och lagerhantering.

Vill du ha ett enkelt system anpassat för just din bransch? Fyll i formuläret eller kontakta oss här.