Garp2Excel

Integration med Garp2Excel. Programmet Garp2Excel är ett tillägg till Excel (Addins) och möjliggör körning av valfri rapport/dokument från Garp direkt i Excel.  Enkelt skulle man kunna likna detta vid att manuellt köra en rapport till textfil och välja i Excel att öppna textfil och formatera och ta bort alla oönskade rader. Fast enklare.

För mer information, kontakta Evodev.