Kort historik

Grunden till affärsystemet Garp lades redan 1983 då de första kodraderna skapades och våren 1984 kunde man leverera det första systemet. 2005 såldes Garp och Microcraft till Jeeves Information Systems AB.

ÅRMILSTOLPE
2014Den 10 april lanseras Garp 4. Nya www.garp.se lanseras.
2012Jeeves förvärvas av Battery Ventures. Jeff Tognoni utses till VD och börjar sätta ihop en ny koncernledning.
2005Jeeves förvärvar Microcraft med affärssystemet Garp.
1995"Det nya Garp" skapas.
1992

Jeeves grundas baserat på Assar Bolins grafiska affärssystem.

1984Det första Garspsystemet installeras.
1983De första kodraderna till Garp skapas.