CCS Healthcare

Garp - viktig nyckel till framgång

Vid starten för två decennier sedan var inriktningen konkurrenskraftiga priser och den strategin gäller fortfarande. Med effektivt utvecklingsarbete och rationell produktionsteknik håller CCS kostnaderna i schack, utan att ge avkall på kvalitet och användarvänlighet. I det sammanhanget är MPS-modulen i ett affärssystem ett viktigt styrmedel.

- CCS började använda Garp redan 1990. Garp har under åren varit, och är fortfarande en viktig nyckel till vår framgång, säger Örjan Rissveds, IT-ansvarig. Tack vare en modern och rationell tillverkningsprocess kan vi hålla mycket konkurrenskraftiga priser på våra läkemedel och hudvårdsprodukter. Förutsättningen för detta är mycket den kontroll och styrning vi får med hjälp av Garp. På CCS uppskattar man Garps pedagogiska gränssnitt och att systemet är så användarvänligt. Det är en stor fördel, framför allt när nya moduler körs igång eller när man nyanställt personal.

- Under åren har CCS vuxit och utvecklats, fortsätter Örjan. Hela tiden tillsammans med Garp. Modulkonstruktionen gör att vi kan bygga ut systemet när verksamheten växer. Garp är också lätt att administrera och uppdatera. Vi gör det under en timma, vilket är fantastiskt bra!

- När vi rekommenderar Garp till ett annat företag är de främsta argumenten – standardsystem, användarvänlighet och att vi känner stort förtroende för Jeeves, avslutar Örjan.

 

Fakta om CCS

CCS Healthcare är ett svenskt läkemedelsföretag. CCS ägs av Segulah som är ett private equity-bolag som arbetar med att utveckla medelstora onoterade bolag. Förutom läkemedel utvecklas, tillverkas och marknadsförs kroppsvårdsprodukter och dentalprodukter. Varumärket CCS säljs enbart via svenska Apoteket. CCS bedriver verksamhet i Borlänge samt via ett försäljningsbolag i England.

Kört Garp sedan: 1990
Antal användare: 20 st