Siljan Wood Products väljer Garp

Siljan, ett bolag med kärnverksamheten i Mellansveriges skogsbygder, har sedan 1897 arbetat med bruk och förädling av träråvara. Verksamheten handlar om att sköta skog på bästa sätt och sedan förädla timmer till högkvalitativa produkter. Nyligen valde de att investera i affärssystemet Garp som stöd till sin verksamhet.

Siljan såg behov av investeringen då kunderna blir mer och mer standardiserade.  Smidig, effektiv hantering av data är ett krav, något de numera löser med affärssystemet Garp.

Satsningen på 100 naturlig råvara, från skogen till ytbehandlingen, i kombination med en gedigen kunskap, har lett till en välmående verksamhet. Siljan omsätter idag nära en miljard kronor och sysselsätter cirka 1000 personer. Lars Eriksson är Sales Manager på Siljan. Garp är inget nytt för honom, utan har funnits på tidigare arbetsplatser. "Det har fungerat fantastiskt bra", berättar han. "Thomas och Johan, som arbetar på Garpcentret Lesjöfors, är super och kan det mesta kring hur saker och ting hänger ihop och fungerar".

Garp har installerats som heltäckande affärssystemsstöd till Siljan med 7 fullanvändare och 5 stämplingsterminaler. De kommer nyttja MPS:en fullt ut samt Garppartnern Lesjöfors tillläggsmodul för pakethantering och längdmatris. I installationen ingår även en integration för avrapportering av paket via Nolyx.

Läs mer om Garp för sågverk, hyvleri och målning.