Daladatorer

Daladatorer grundades 1981 i Mora som ett traditionellt datorföretag. Under årens lopp har företaget vuxit till mer än 15 anställda med en bred kunskap som krävs för att förse kunder med exceptionella och personliga tekniklösningar. Daladatorer servar lokala företag med ett brett utbud av IT och affärssystemsrelaterade lösningar bland annat tekniska konsulttjänster, affärssystem, internet och bredband. Som lösningspartner för Garp kan Daladatorer hjälpa små till medelstora tillverkare och distributörer med urval, implementering, optimering, underhåll och support av affärssystem.

Branscher

  • Producerande företag inom läkemedels-, kött-, trä-, plast- och metallindustrin
  • Grossister
  • Butiker med e-handel
  • Säljbolag med e-handel

Branschlösningar

  • EDI-lösningar
  • Handdatorlösningar
  • E-handel

För mer information, besök www.daladatorer.se