Evodev

Evodev är ett företag som fokuserar på anpassade affärssystem och IT-lösningar för små och medelstora företag. Evodev erbjuder service och stöd för dessa lösningar samt anpassningar, utvecklingstjänster och systemintegrationer. Evodev har djup kunskap och applikationskunnande inom affärssystemet Garp. Man har många års branschkunskap som kan tillämpas för att hjälpa kunder med ERP-implementeringar och initiativ till affärsförbättringar och kunddriven utveckling.

För mer information, besök www.evodev.se.