GC Solutions

GC Solutions arbetar med affärssystem och beslutsstöd sedan 1990. De har under dessa 20 åren inriktat sig på att hitta smarta och effektiva lösningar för små och medelstora företag. Deras kunder står ofta inför en trolig tillväxt och/eller har behov av att utveckla sina affärsprocesser. GC Solutions har flera års verksamhetskunskap inom affärssystem och stor kompetens inom såväl försäljning, projektledning, implementation, utveckling av e-handel, kundanpassningar och support i och runt Garp.

Med utgångspunkt från kontor i Göteborg, Stockholm, Borås och Växjö har GC Solutions en bra spridning geografiskt vilket ger dig som kund närhet till er partner. GC Solutions erbjuder dig enkelhet, flexibilitet och entreprenörsanda för att långsiktigt maximera din konkurrenskraft

Branscher
För att vara duktig måste man fokusera, GC Solutions har valt ut kundmålgrupp och branscher utifrån vilka resurser de har till förfogande inom sitt Garpcenter och var de anser att Garp har sina absoluta fördelar inom.

  • Fashion
  • Handel
  • Monterande handel

 

www.gcsolutions.se