Great Nord

Vi utbildar och utvecklar inom alla affärsflöden som på något sätt berör Garp. Våra kunder återfinns i många olika branscher med vitt skilda krav och önskemål. Detta ställer stora krav på flexibilitet och kreativitet! Vår erfarenhet av Garp och olika verksamheter sedan början av 90-talet hjälper oss att se både problem och lösningar ur kundens synvinkel. Great Nord har mångårig erfarenhet av utveckling med hjälp av bl.a Excel, Visual Basic och ".Net".