Tanico

Tanico levererar ett brett utbud av tjänster inom branschspecifika områden samt allmänna IT-tjänster som är oberoende av industri. Tjänsterna omfattar rådgivning, utbildning, anpassad utveckling och support. Som Garp-partner utmärker sig Tanico genom att tillämpa sin djupa branschkunskap och applikationskunnande för att leverera affässystemslösningar som är helt i linje med varje kunds unika affärsprocesser. Lösningsoptimeringen uppnås delvis genom anpassad utveckling som sträcker sig från enkla rapporter till arbetsflödesinriktning och funktionsutveckling.  

För mer information, besök www.tanico.se.