Produktöversikt

Garp Core

Vår licensmodell kallas Garp Core. Core innebär att du får tillgång till alla funktioner som ingår i Garps standardflöden och enkelt kommer igång med Garp. De flesta funktioner du kan tänkas behövas ingår i standard och du behöver inte köpa tilläggsfunktioner.

Läs här vilka funktioner som ingår i Garp Core innehåll och vad de kan användas till.

Komplett med funktionalitet som stöttar

Vi är säkra på att Garp kommer att motsvara dina förväntningar på ett komplett verksamhetsstöd. Med en 30-årig historia av produktutveckling och anpassning kan vi idag erbjuda följande funktionalitet:

FÖRSÄLJNING

Sälj- och orderhantering, inklusive prislistor, rabatter, prognoser, kundrelationshantering (CRM), e-post och PDF, SMS och EDI (Electronic Data Interchange). 
Varianthantering, inklusive artikelmatris, variantunderhåll, e-handel och e-betalning.
Artikelhantering, inklusive sortiment, förpackningar och versioner och artikelsökning.

Läs mer här

LAGER

Lagerhantering och lagerstyrning, inklusive saldo, flernivålager, zonindelning, flytande lager, lagerbok, streckkod, batch och-serienummer, prognostisering, mobila enheter, EDI (Electronic Data Interchange), transport-, leverans- och kundhantering.

Läs mer här

INKÖP 

Inköp och upphandling, inklusive spårbarhet, leverantörshantering, leverantörsbedömning och skicka order via e-post.

Läs mer här

TILLVERKNING

Tillverkning inklusive verkstadsrapportering, kom-och-gå, produktionsplanering, produktionsplanering med varianter, grafisk planering och schemaläggning, materialplanering, nettobehovsberäkning, orderavgångsplanering, produktionsgrupper och operationsflöden, materiallistor, materiallistor med varianter, verktygshantering, preliminära beräkningar, buntrapportering, dokumenthantering, internkontering för pågående arbete och kvalitets- och reklamationshantering.

Läs mer här

EKONOMI 

Ekonomi inklusive bokföring, huvudbok, kundreskontra, leverantösreskontra, budgetering, prognostisering, periodisering, finansiell simulering, automatisk bokning, SIE-import/-export, bokföring för flera företag, flera verksamma företag, grupprapporter, lagerbok, betalning och valutor, kontointegreringar, autogiro, tillgångsregistrering, anläggningsindex, fakturahantering och skanning, importera säljorder, projektaktivitetscenter, kostnadsbokföring, kontantkund, lön, kom-och-gå, jobbrapportering, avancerad budgetering och analys, EDI (Electronic Data Interchange), ODBC-läsning och Business Intelligence.

Läs mer här

PROJEKT OCH TIDRAPPORTERING

Projektcentralen är en Garp-modul som samlar alla händelser och aktiviteter per projekt, oavsett i vilken modul de har skapats. Aktiviteterna utgörs av beställningar, inköpsorder, leverantörsfakturor, tillverkningsorder, material, operationer, tidrapporter, interna lageruttag, kundorder, kundfakturor, verifikationer samt statistik. Dessutom kopplar du själv in alla slags dokument som skapas utanför Garp, t ex Worddokument, CAD-ritningar, bildfiler mm som hör till projektet.

Läs mer här