Tilläggsfunktionalitet

När du växer och vill ta verksamheten ett steg längre...

Efter många år i branschen har vi lärt oss att det ibland är bäst att ta ett steg i taget. Alla företag och verksamheter växer med olika takt - förutsättningar förändras beroende på bransch, marknad, leverantörskrav och efterfrågan etc. Så när grundfunktionalitet inte räcker till, finns det funktionalitet som kommer ta din affärssystemslösnings till en högre nivå – utan att du behöver fundera på att byta affärssystem. Med Garp kommer du att kunna leva och växa med över tiden.

Försäljning

Lager

Ekonomi